Chcete zbohatnúť ešte viac?

Investície do akcií

Pri investovaní do akcií je základ myslieť na budúcnosť a hľadať odvetvie, ktoré bude prekvitať.

Investície do komodít

Komodity sú jednoducho suroviny. Obchoduje sa s kakaom, mäsom, zlatom atď Funguje to tak, že uzavriete kontrakt (akúsi formu predkúpnej zmluvy), kedy sa s predajcom dohodnete, že napríklad za pol roka odstránite tonu tovaru za určité peniaze. Vy ale ešte pred týmto dátumom predáte kontrakt na burze niekomu ďalšiemu za viac. Nemusí sa to však vždy podariť. Záleží na vašej šikovnosti a obratnosti na trhu s komoditami.

Temínované vklady

Termínovaný vklad je jednorázový vklad na bankový účet, na ktorom sa vám vaše peniaze úročia. Peniaze v banke ležia, nemôžete k nim pridávať výplatu alebo naopak platiť účty. Minimálne sumy sú v bankách rôzne. Čím dlhšie peniaze v banke necháte a čím viac ich bude, tým lepšia bude úroková sadzba. Je to istota, ale zárobok nie je závratný.

Sporiace účty

Sporiaci účet je kombinácia bežného účtu a termínovaného vkladu. Na svoje peniaze môžete priebežne siahnuť - nechať si na účet posielať výplatu, zadávať úhrady, vyberať peniaze ... Väčšinou všetko bez poplatku. Musíte však myslieť na to, že určitá daná suma musí vždy na účte zostať, aby vám bol pripísaný úrok. Na rozdiel od termínovaných vkladov je výhodný skôr pre čiastky pod 13 000 EUR.