100 zlatých pravidiel

"Všetci chceme byť zámožní, bohatí, majetní, majetní a fascinujú nás všetci, ktorí to dokázali," hovorí Richard Templar v úvode svojej knihy, ktorá je svetovým bestsellerom. Na ďalších stránkach otvára čitateľom pokladnicu pravidiel, ktorými sa riadia bohatí ľudia. "Žiadne pravidlo samo o sebe vám úspech nezaručí, ale každé z nich zvyšuje vaše šanca, že sa vám podarí zbohatnúť," dodáva autor tejto skvelej knihy.

Knižka poskytuje tiež praktické rady, ako sa naučiť uzatvárať obchody, rozvíjať svoje schopnosti a zbytočne peniaze nestrácať. Ponúka tiež finančné know-how a sériu odporúčaní, kedy je už potrebné využiť služby poradcov a finančných špecialistov a na čo si pritom dávať pozor. "Nikto na celom svete nezbohatne za vás. O to sa budete musieť postarať sami, "poznamenáva autor 100 zlatých rád ako sa stať bohatým.


Vťahuje čitateľa aj do spôsobu myslenia v okamihu, kedy je potrebné nadobudnuté peniaze a majetok ďalej zhodnocovať a prípadne spojiť sily s ďalším obchodným partnerom alebo partnermi. Podľa Templara musí taký človek poznať svoje silné i slabé stránky a vedieť, či najlepší výkon podáva ako sólista, člen dvojice alebo tímový hráč.

Pre ďalšie investovanie a zhodnocovanie peňazí je podľa Richarda Templara nevyhnutné, aby bohatý človek vedel, aký je typ investora, či je ambiciózny, rozvážny, váhavý, alebo nepripravený. Každému typu pripisuje autor úplne odlišné vlastnosti i slabiny. Poznaním vlastných slabín investor dokáže vopred lepšie odhadnúť, nakoľko môžu jeho zdravý úsudok zastrieť emócie.

Autor svetového bestselleru
sa snaží upozorniť aj na moment, kedy treba povedať dosť a bohatstvo začať múdro užívať a časť peňazí venovať trebárs na dobročinné účely. Pridáva aj praktický návod, ako si vedieť vybrať dobrý charitatívny projekt a nehádzať tak zbytočne peniaze do bezodných pokladníc.